„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Informace pro návštěvy

Informace pro návštěvy!

  • Režim návštěv probíhá i nadále za zpřísněných podmínek.
  • Každá příchozí návštěva se předem objedná na přesný termín a čas na jednotlivých odděleních.
  • Pacienti hospitalizovaní v našich zařízeních mají 1 návštěvu týdně. Častější návštěvy budou umožněny pouze při volných termínech a dle možností pracoviště.
  • Při příchodu návštěva vyplní Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a je měřena tělesná teplota. Při zvýšené teplotě či při vizuálních projevech onemocnění si vyhrazujeme právo návštěvu odmítnout!
  • Návštěva probíhá v rouškách a to po celou dobu.  

Veškerá opatření jsou přijata s ohledem na maximální bezpečí a zchování zdraví našich pacientů!  

Děkujeme za pochopení.