„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Vysočinské nemocnice s.r.o. jsou nestátní zdravotnické zařízení, které má 4 pracoviště: Poliklinika Ledeč nad Sázavou, Nemocnice následné péče Ledeč-Háj, Nemocnice následné péče Humpolec, Plicní léčebna Humpolec.
Předmětem činnosti je poskytování následné dlouhodobé léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče. Činnost ambulantní – plicní a fyzioterapie. Dále poskytování sociální služby, kde je kapacita 25 lůžek na pracovišti Nemocnice následné péče Humpolec a Nemocnice následné péče Ledeč-Háj.

Nemocnice následné péče Ledeč-Háj je umístěno v lokalitě Háj u Ledče nad Sázavou, v nově rekonstruovaných objektech ve vlastnictví města. Je zde objekt nemocnice, administrativní část, objekt stravovacího a zásobovacího provozu a čistírna odpadních vod. Lůžková část zdravotnického zařízení disponuje 80 lůžky, kde je zajišťována následná péče přednostně pro klienty z okresu Havlíčkův Brod. Při volné kapacitě jsou po dohodě přijímáni indikovaní nemocní z celé republiky. V případě potřeby jsou pro pacienty zajišťována vyšetření a případná ošetření v ambulancích odborných lékařů (neurologie, ortopedie, chirurgie, oční, ORL, kožní, zubní) v Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a Havlíčkově Brodě. Pokud stav pacienta vyžaduje pobyt na akutním lůžku, zařízení spolupracuje s Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací.

Poliklinika Ledeč nad Sázavou v Habrecké ulici. Je zde umístěna ambulance fyzioterapie.


Nemocnice nemocnice následné péče Humpolec poskytuje služby následné péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení v Humpolci (na ul. 5.května č. 319). Zařízení disponuje 104 lůžky následné a dlouhodobé péče. V případě potřeby jsou pro pacienty zajišťována vyšetření a případná ošetření v ambulancích odborných lékařů (neurologie, ortopedie, chirurgie, oční, ORL, kožní, zubní) v Humpolci, Nemocnici v Pelhřimově a Nemocnici v Havlíčkově Brodě. Léčebna disponuje jedním pokojem, kde v případě zájmu může být ubytován společně s pacientem i rodinný příslušník a dvěma nadstandardními pokoji.


Plicní léčebna Humpolec je provozována Vysočinskými nemocnicemi od 1.3.2013. Plicní léčebna zajišťuje komplexní péči o pacienty s tbc a ostatními nemocemi respiračního aparátu. Jde o zařízení, spadající do oddílu péče následné v oboru pneumologie a ftizeologie. Léčebna disponuje 70 lůžky. Plicní léčebna má nadregionální působnost s přirozeným spádem cca 550.000 obyvatel v okruhu cca 80 - 120 km. Plicní léčebna zajišťuje komplexní péči o pacienty s nemocemi respiračního traktu, s téměř 50% nadregionální působností. Skladba pacientů: cca 10 - 15 % nemocní s tuberkulózou či podezřením na tuto nemoc, cca 20 - 25 % onemocnění nádory plic a jejich komplexní řešení, včetně ošetřovatelské péče, 50 - 55 % nemocní s chronickou obstrukční chorobou plicní, emphysemem, zbytek pak jiné plicní diagnózy, málo četné. Kromě této péče, zajišťované na lůžkové části se v Plicní léčebně nachází i ambulantní složka, která pečuje o pacienty, vč. dohledu nad tbc, očkováním, atd. Plicní léčebna v rámci diagnostických činností spolupracuje s Nemocnicí Pelhřimov, Nemocnicí v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě.
Kategorie
Potřebujete poradit

Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám vaše dotazy zodpovíme.

Kontaktujte nás