„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

 

Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování  utrpení nevyléčitelně nemocného člověka. Nárok na poskytování domácí péče má klient, jehož praktický případně ošetřující lékař po zhodnocení jeho zdravotního stavu navrhne indikaci domácí péče v jeho vlastním sociálním prostředí. Jedná se o zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytovanou všem věkovým kategoriím, to znamená dětem, starým, chronicky nemocným a umírajícím v domácím prostředí, nebo v rodinách svých nejbližších. 

Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře  nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci ( na 14 dnů ode dne propuštění z hospitalizace a dále dle doporučení praktického lékaře) v jejich vlastním domácím prostředí a to ve dvou lokalitách v Ledči nad Sázavou, Velkém Meziříčí a jejich okolí.

Domácí péče Ledeč nad Sázavou a okolí

Jedlá, Chřenovice, Bělá, Kozlov, Kožlí, Hněvkovice, Hradec, Prosíčka, Číhošť, Kynice, Leština u Světlé, Ovesná Lhota, Vlkanov, Světlá nad Sázavou, Pavlov, Vilémovice, Ostrov, Bojiště, Trpišovice, Dolní Město, Horní Paseka, Kouty, Kamenná Lhota.

Adresa: Nemocnice následné péče Ledeč - Háj, Háj 675, 584 01 Ledeč nad Sázavou.

Domácí péče Velké Meziříčí a okolí

Baliny, Blízkov, Dědkov, Bory, Cyrilov, Dolní Bory, Horní Bory, Březejc, Březí, Ondrušky, Březské, Černá, Milínkov, Dobrá Voda, Dolní Heřmanice, Oslava, Dolní Libochová, Heřmanov, Horní Libochová, Dolní Hlíny, Horní Hlíny, Horní Radslavice, Chlumek, Jabloňov, Jívoví, Kadolec, Kněževes, Kozlov, Krásněves, Křižanov, Bojanov, Křoví, Kundratice, Lavičky, Závist, Martinice, Měřín, Pustina, Meziříčko, Milešín, Moravec, Netín, Záseka, Nová Ves, Nové Sady, Ořechov, Ronov, Oslavice, Oslavička, Osová Bítýška, Osová, Osové, Otín, Geršov, Pohořílky, Pavlínov, Pavlov, Starý Telečkov, Petráveč, Pikárec, Radenice, Radňoves, Radostín nad Oslavou, Zahradiště, Rousměrov, Laštovičky, Rozseč, Ruda, Lhotka, Sklené nad Oslavou, Skřinářov, Stránecká Zhoř, Frankův Zhořec, Kochánov, Nová Zhoř, Sviny, Tasov, Uhřínov, Šeborov, Velká Bíteš, Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Janovice, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov, Pánov,  Dolní Radslavice, Hrbov, Kúsky, Lhotky, Mostiště, Olší nad Oslavou, Svařenov, Vídeň, Vidonín, Vlkov, Záblatí,  Zadní Zhořec, Znětínek.

Adresa: Dům zdraví Velké Meziříčí, Poříčí 1256/11, 594 01 Velké Meziříčí.

Spolupracujeme s těmito pojišťovnami:
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
  • Revírní bratrská pokladna (213)
V případě bližších informací ohledně domácí péče kontaktujte vedoucí domácí péče 725 457 705.

Jaké služby poskytujeme?

  • sledování celkového zdravotního stavu, monitorace fyziologických funkcí (TK, TT, dech, glykémie, P+V tekutin, vyprazdňování atd.), zaznamenávání do dokumentace
  • edukace při inzulínové terapii
  • dohled nad dodržováním dietního a pitného režimu (prevence vzniku dehydratace, edukace o dietě atd.)
  • příprava, podání a dohled nad užitím léků všech forem
  • aplikace injekcí + inzulínu
  • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice a další sekrety)
  • podávání enterální výživy (sondou, PEG)
  • podávání parenterální výživy (periferně, do centrálních žilních vstupů, portů)
  • lokální ošetření defektů (převazy po chirurgických zákrocích, péče o chronické rány – dekubity, bércové vředy atd.)
  • péče o pacienta se stomií (vývodem)
  • péče o inkontinentní pacienty (s únikem moči a stolice)
  • provádění ošetřovatelské rehabilitace (cvičení aktivní, pasivní s dopomocí, pasivní, kondiční cvičení, dechové cvičení, nácvik chůze s pomocí kompenzačních pomůcek)
  • péče o imobilní (nepohyblivé) pacienty nebo částečně imobilní
  • péče o pacienty závislých na podpůrných přístrojích
  • zajištění a zapůjčení zdravotních a rehabilitačních pomůcek
  • zajištění obědů