„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Vážení pozůstalí,

přijměte projev soustrasti nad skonem osoby Vašemu srdci blízké. Ocitli jste se v náročné životní situaci, a proto bychom Vám chtěli pomoci se zorientovat ve vyřizování potřebných formalit.

Pohřeb a pohřební služba

Výběr pohřební služby je zcela ve Vašich rukou. V pohřební službě budete vybírat formu a rozsah pohřbu. Zařizování pohřbu může trvat cca 2 hodiny. S sebou do pohřební služby potřebujete :

- list o prohlídce zesnulého, část A (vydává zdravotnické zařízení)

- OP zesnulého

- OP vypravovatele pohřbu

- oděv pro zesnulého k uložení do rakve

- fotografie zesnulého k použití na parte  a  k vystavení v obřadní síni

Pracovníci nemocnice jsou povinni sepsat pozůstalost po zesnulém do Knihy pozůstalostí a uchovat. Cennosti a finanční hotovost nad 1.00 Kč (věci podléhající dědickému řízení), uloží sociální pracovnice do trezoru a v pokladně hlásí příslušnému soudu, dle trvalého pobytu zemřelého. Finance a cennosti zesnulého jako předmět dědického řízení zůstávají v nemocnici do rozhodnutí soudu.

Nárok :

- 2 dny volna při úmrtí manžela/manželky/druha/družky a na další 1 den k účasti na pohřbu těchto osob

- 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence a další 1 den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob

- nezbytně nutnou dobu, nejvýše 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí ve společné domácnosti a na další 1 den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

Vyřizování dalších náležitostí

Úmrtí Vašeho blízkého sebou nese vyřizování jeho osobních záležitostí.

Hlášení o úmrtí na ČSSZ a zastavení výplaty důchodu - zajistí nemocnice.

Hlášení o úmrtí na ÚP a zastavení výplaty PNP - zajistí nemocnice

Občanský průkaz - vrátit na příslušnou matriku

Zdravotní průkaz - vrátit na příslušnou zdravotní pojišťovnu

Řidičský průkaz - vrátit na příslušný odbor dopravy

Na co ještě nezapomenout

Odhlášení telefonu, televize, rozhlasu, internetu, novin, časopisů. Zrušení pojistných smluv, vrácení důchodu zpět ČSSZ v případě, že byl neoprávněně přijat (úmrtí nastalo před dnem výplaty důchodu). Pokud zemřel jeden z manželského páru - vzniká nárok na vdovský nebo vdovecký důchod. Žádost můžete uplatňovat u ČSSZ (okresní pracoviště).

K vyřízení tohoto důchodu je potřeba předložit tyto doklady:

- občanský průkaz žadatele

- originál úmrtního listu

- originál oddacího listu

- poslední výměry důchodu obou manželů

V případě, že občanský průkaz obsahuje údaj o rodinném stavu, je potřeba si do 15 dnů od vydání úmrtního listu, vyřídit nový doklad.

Vydání pozůstalosti

Vydání pozůstalosti, která je v nemocnici uložena, bude provedeno po rozhodnutí soudu, po následném vydání notářského usnesení a po předchozí telefonické domluvě se sociální pracovnicí nemocnice. S sebou je potřeba originál rozhodnutí o pozůstalosti, které nabylo právní moci a občanský průkaz.

Notářské řízení

K vyřízení dědického řízení budete vyzváni notářem. Notář Vám poskytne bližší informace týkající se dědictví.

"Věřím, že fantazie je silnější než vědění.

Že mýty mají větší moc než historie.

Že sny jsou mocnější než skutečnost.

Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.

Že smích je jediným lékem na zármutek.

A věřím, že láska je silnější než smrt."

     Robert Fulghum

 

 

Galerie

Kategorie
Potřebujete poradit

Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám vaše dotazy zodpovíme.

Kontaktujte nás