„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Plicní ambulance Humpolec

Lékař:                                                        MUDr. Eva Dosedělová

Telefon, FAX:                                            565 535 489

pátek   9:00 - 12:00    12:30 - 13:30    MUDr. Dosedělová
Odběry biologického materiálu každý den od 6:30 hodin.

Struktura plicní ambulance

Plicní ambulance zabezpečuje diagnostiku a léčbu pacientů s plicní problematikou. Pracoviště se nachází v přízemí budovy Plicní léčebny, Jihlavská 803, 396 01 Humpolec.

Plicní ambulance prodělala v poslední době celkovou rekonstrukci,  byla vybavena PC zařízením s programem, který  usnadňuje administrativní práci v ordinaci. Veškerá data o provedených výkonech, pořízená počítačově, jsou odesílána ošetřujícím lékařům a následně  pak archivována.

Funkční laboratoř plicní ambulance  byla přístrojově dovybavena, provádí se zde spirometrická vyšetření včetně bronchodilatačních testů a bronchoprovokačních - pozátěžových testů, analýza krevních plynů, EKG vyšetření a vyšetření FENO .

Rentgenová  vyšetření  jsou nyní nově digitálně zpracovávána. Snímek  pořízený na rentgenovém pracovišti na poliklinice  je rychlým digitálním přenosem doručen do plicní ambulance. Zavedení této moderní technologie  umožňuje přístup ke všem snímkům z centrální databáze s možností  automatického zobrazení starších snímků pacienta. Speciální diagnostický monitor s programovým nastavením pro úpravy snímků  umožňuje  získat kvalitní  rentgenový obraz.

Léčebná část plicní ambulance přímo navazuje na vlastní plicní ambulanci. Umožňuje  již vyšetřeným pacientům podání příslušné léčby. Má prostory na podávání infuzí a inhalací. Disponujeme i omezeným počtem přenosných inhalátorů, které  zapůjčujeme pacientům k domácí inhalační léčbě.

Činnost pracoviště se řídí výše uvedenými ordinačními hodinami. Pro zkrácení čekací doby byl zaveden objednací systém.

Pokyny pro dispenzarizované pacienty

Pacienti dispenzarizovaní na plicní ambulanci obdrží při posledním ambulantním vyšetření žádanku na provedení RTG hrudníku pro příští plánovanou kontrolu. Před plánovaným vyšetřením se dostaví nejprve k provedení RTG hrudníku na polikliniku, poté k vyšetření na plicní ambulanci, rentgen bude digitálně převeden na plicní ambulanci.

Ošetření akutních stavů

V případě akutních obtíží se mohou dispenzarizovaní pacienti dostavit k vyšetření přímo bez doporučení praktického lékaře, lépe je však předem zavolat. Vyšetření akutních stavů nedispenzarizovaných pacientů bude prováděno na doporučení praktického lékaře. Akutní vyšetření provádíme v rámci výše uvedené ordinační doby plicní ambulance.

Plicní ambulance Poliklinika Ledeč  

Lékař:           MUDr. Romana Švecová

Plicní ambulance zajišťuje diagnostikování, následnou péči plicních onemocnění, jejich dispenzarizaci, prevenci TBC a kalmetizaci. Plicní ambulance a kalmetizace společně ročně provedou cca 3.400 výkonů.

Pracoviště je umístěno v přízemí budovy polikliniky, v nové moderní ordinaci, kde je k dispozici rovněž PC s programovým vybavením, které usnadní lékaři i zdravotní sestře administrativní práci spojenou s evidencí pacientů a pořizováním dat o provedených výkonech.

Činnost pracoviště se řídí stanovenými ambulantními hodinami. Evidovaní pacienti jsou zváni většinou dle diagnóz. Na kalmetizaci jsou zváni pacienti zdravotní sestrou dle vyhlášky č. 20/1966 Sb. o očkování TBC.

Ordinační hodiny plicní ambulance / telefon 569 435 393

Úterý  12:00 - 18:00
Pátek    8:00 - 14:00

 

Galerie