„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Informace pro žadatele o odbornou praxi/stáž

Žadatel o odbornou praxi/stáž kontaktuje kontaktní osobu a dojedná si možnost a termín absolvování odborné praxe/stáže. Po vzájemné domluvě žadatel vyplní "Žádost o schválení odborné praxe, stáže.pdf", kterou zašle kontaktní osobě a nechá si ji písemně schválit a podepsat.

Před dnem nástupu na stáž je nutno předložit:

- podepsanou smlouvu o odborné praxi/stáži.

- doklad o povinném očkování.

Kontaktní osoba:

Petra Nováková, DiS.

Tel.: 736 190 708

E-mail: personalni@vysocinskenemocnice.cz

V rámci zajišťování odborných praxí, stáží spolupracujeme s těmito školami a zařízeními:

- Vysoká škola polytechnická Jihlava

- VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

- SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava

- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

- SOŠ a VOŠ zdravotnická Havlíčkův Brod

- Střední zdravotnická škola Jihlava

- Fakulta zdravotnických studií Pardubice

- Domov Háj p.o., Ledeč nad Sázavou