„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Poděkování pro Nemocnici následné péče Humpolec I. oddělení

Zpětná vazba od pacientů a jejich rodin je pro nás velice důležitá. O to větší radost máme, když se na nás obrací rodiny s vyjádřením poděkování za poskytnutou péči o své blízké.

 

"Dovolte mi, touto cestou vyjádřit poděkování lékařům, sestřičkám a veškerému ošetřujícímu personálu 1. oddělení NNP v Humpolci. Po dobu tří měsíců se obětavě starali o našeho tatínka pana K. a to v době, která byla díky opatřením koronavirové nákazy pro všechny velice náročná a vyčerpávající.

Velké díky a pevné zdraví všem, přeje jménem celé rodiny dcera paní B."