„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Poděkování pro Nemocnici následné péče Ledeč - Háj

Vážení zaměstnanci Nemocnice následné péče Ledeč nad Sázavou - Háj,

dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali celému ošetřujícímu personálu NNP Háj, za vzornou, každodenní péči, kterou tento kolektiv věnoval naší matce a babičce Emilii Vidunové, která se ve Vašem zdravotnickém zařízení léčila na následky fraktury humeru.

Zejména bychom chtěli poděkovat MUDr. Naharu Muheireizovi za jeho odborný a lidsky citlivý přístup, kterého si velice vážíme.

 

Ing. Bc. Jaroslav Viduna

MUDr. Ondřej Viduna.