„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Poděkování Nemocnice Ledeč-Háj

Vážený pane primáři MUDr. Leoši Abrte, MBA,

dovolte mi,  abych touto cestou poděkovala Vám a celému kolektivu LDN - Ledeč Háj,

za vzornou péči a přístup k pacientům.

Patřila k nim i moje dcera Ivana Kučerová, odd. B v době od 11.11.2019 do 19.12.2019. Díky prostředí a péči všech, kteří se na jejím uzdravování podíleli, je opět s námi.

Naše díky patří i těm, kteří nejen po zdravotní stránce vykazují velkou obětavost a trpělivost, ale i ostatním, kteří se starají o krásné prostředí, které obdivujeme.

Přejeme Vám a všem, kteří Vám pomáhají hodně síly a zdraví do dalších let.

Za celou rodinu Karla Hálková, matka.