„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Poděkování Nemocnice Ledeč-Háj

Vážený pane primáři,

chtěl bych Vám moc poděkovat za následnou péči o mého otce Jindřicha Riemera, který byl do vaší nemocnice Ledeč-Háj převezen 16.10.2019 z nemocnice v Kutné Hoře a byl zde do 15.11.2019.

Zvláště oceňuji jeho rychlé přijetí z Kutné Hory, díky Vaší vstřícnosti a milému jednání vrchní sestry, paní Smejkalové, která vše vyřizovala.

Otcův stav se u vás celkově rychle zlepšil, což nás velmi potěšilo. Také bych chtěl moc poděkovat všem sestřičkám a zaměstnancům, kteří o mého otce pečovali. a také velké poděkování patří panu doktorovi Nahar Muheireiz, za jeho péči a lidské jednání.

Ještě jednou moc děkuji a přeji hezký den.

syn J. Riemer