„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Poděkování Plicní léčebně Humpolec

Každé slovo díku za naši práci nás velice těší a naši další práci dává ještě větší smysl. Velice se poděkování vážíme.

 Poděkování Plicní nemocnice 06_2019.pdf