„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Muzikoterapie v Nemocnici Humpolec

V úterý 6. října od 9:30 hodin proběhla v Humpolecké nemocnici muzikoterapie vedená Kateřinou Paclíkovou (www.katerinapaclikova.cz). Pacienti měli možnost poslechnout si různé hudební nástroje (harmoniku, brumle, didgeridoo, tibetské misky), zapojit se dle svých možností do různorodých hudebních stylů, zazpívat si a užít si pozitivní energie, která prostoupila celou budovu.