„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Služby psychologa v LDN

Naše zařízení nabízí v rámci léčby i služby psychologa. Mgr. Pavel Pinsner poskytuje klientům poradenskou a terapeutickou péči. Pomáhá jim zvládat těžké krizové situace. Je možné se s ním dohodnout na diagnostice poškození kognitivních (rozumových) funkcí, například při cévních mozkových příhodách nebo úrazech hlavy, a jejich nácviku. Může posloužit radou nebo vysvětlením stavu klienta jeho rodinným příslušníkům.