„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Přátelské posezení v nemocnici

Nemocnice Háj v Ledči nad Sázavou uspořádala pro své klienty a pacienty 25. června přátelské posezení. Vzhledem k nepřízni počasí se akce bohužel nemohla konat na zahradě, ale uskutečnila se ve společenských prostorách budovy nemocnice.
Všichni kdo se zúčastnili však o nic nepřišli, k dobré pohodě a náladě hrála živá hudba a dokonce se opékaly i špekáčky. Uživatelé sociálních lůžek i pacienti oddělení léčebny dlouhodobě nemocných si zazpívali a velice dobře se pobavili.