„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

V Ledči a v Humpolci se budou rány hojit novou nanotechnologií

Technická univerzita v Liberci přivezla na Vysočinu novou technologii v léčbě chronických ran. Nově se s touto technikou léčby začne v Nemocnici Háj v Ledči nad Sázavou a také v Nemocnici Humpolec.
Zhruba dvě desítky pacientů u kterých se lékaři snažili i přes dostupnost moderních přípravků zatím jen s malým úspěchem léčit jejich chronické rány, zde dostanou příležitost vyzkoušet novou léčbu nanotechnologií.
Týká se to různých druhů chronických ran, například bércových vředů, popálenin, rozsáhlých a nehojících se proleženin i ran vzniklých z jiné příčiny či následkem dalšího onemocnění.
Jedná se o křemičitá nanovlákna s širokospektrým antibiotikem, které se nanášejí přímo do rány. Z těchto vláken se pak pozvolna uvolňuje antibiotikum a tím tak dlouhodobě působí přímo v ráně.