„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Předvelikonoční duchovní posezení pro pacienty

Ve středu 27.3.2013 od 14 hodin jsme připravili předvelikonoční duchovní posezení s panem ThDr. Janem Bártou farářem z Ledče nad Sázavou pro naše pacienty.