„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

PF 2022