„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Výzva pro DOBROVOLNÍKY!