„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Ambulance Vysočinských nemocnic s.r.o