„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Informační materiály o COVID-19