„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Informace ke Koronaviru

I ve Vysočinských nemocnicích dbáme na vysokou úroveň informovanosti zdravotnického personálu a pacientů ohledně možných zdravotních rizik spojených s koronavirem.

 

 

Pro aktuální informace doporučujeme sledovat:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html