„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Certifikát kvality a bezpečí

Dne 27. listopadu 2019 proběhlo ve Vysočinských nemocnicích s.r.o. externí hodnocení společnosti e-ISO, a.s. Auditoři se zaměřili na respektování práv pacientů, optimální využití zdrojů, především na bezpečnou manipulaci s léčivem a se zdravotními prostředky, stravování pacientů, řízení rizik na jednotlivých odděleních, strategické plánování a kontakt s poskytovateli zdravotních služeb. Přísným auditem Vysočinské nemocnice s.r.o. prošly a obhájily udělení certifikátu kvality a bezpečí a to dle platného § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče. Vysočinské nemocnice opět prokázaly, že poskytují kvalitní a bezpečnou zdravotní péči splňující velmi náročné požadavky.