„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Mezinárodní certifikát ISO

Na závěr roku 2019 úspěšně obhájily Vysočinské nemocnice s.r.o. dohledový audit ISO 9001:2015 Quality Management System. Tato norma hodnotí a požaduje propojenost obecného managementu firmy a systému řízení kvality subjektu. Schvalovací proces udělení certifikátu je sestavený z výsledků přísné kontroly auditorů na jednotlivých pracovištích. Splněním náročných požadavků, norem a pravidel obhájily Vysočinské nemocnice s.r.o. tento certifikát a to již poněkolikáté. Výsledkem je garance dodržení mezinárodních požadavků na provoz nemocnice, důkladná péče o pacienty a minimalizace chyb i nežádoucích situací pro klienty i zdravotní personál. Velké díky patří našim zaměstnancům za pečlivou a obětavou práci při kontrole.