„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Běh pro Bárku

Vysočinské nemocnice s.r.o. podporují seniory a péči o ně, a proto se staly součástí charitativního projektu Běh pro Bárku. Bárka je domácí hospicová péče, kterou má pod svými "křídly" Jihlavská charita a stará se o seniory v domácím prostředí. Jsem rádi, že Bárka existuje a plně ji podporuje. Na akci předala paní Mgr. Lenka Smutná - jednatelka Vysočinských nemocnic s.r.o. šek s finanční částkou na podporu chodu Bárky.