„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Certifikát kvality a bezpečí

Vysočinské nemocnice s.r.o. úspěšně absolvovaly certifikační audit a splnily požadavky minimálních hodnotících standardů a ukazatelů kvality a bezpečí dle vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče a obhájily certifikát na další 3 roky.