„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Veselý kroužek

Součástí pobytu v Nemocnici Ledeč-Háj jsou aktivizační a kulturní programy, které vytváříme na základě přání a potřeb našich pacientů.

Takto vznikl "Veselý kroužek", který probíhá 1 x týdně v zahradě. Každý pacient hodnotí, co se mu za předchozí týden povedlo.