„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Workshop "Relaxační techniky jako prevence syndromu vyhoření"

Syndrom vyhoření je ztráta schopnosti se pro něco nadchnout. Klesá pracovní nasazení, ztrácí se vcítění a pocit zodpovědnosti. přichází nechuť a lhostejnost ve vztahu k práci, pochybnosti o sobě, negativní postoj k sobě samému, životu a společnosti.
Téma syndromu vyhoření je čím dál aktuálnější. Zážitkový Workshop na téma: Relaxační techniky jako prevence syndromu vyhoření" pod vedením Mgr. Pavla Pinsnera proběhl v Nemocnici Ledeč-Háj a v Humpolci. Vyjasnili jsme si, co je syndrom vyhoření, co k němu vede, jaké jsou jeho příznaky a jak jim včas efektivně čelit prostřednictvím praktických cvičení.