„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Cvičení pro seniory