„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Prezidentské volby v naší nemocnici

Ve dnech 12. - 13. 1. 2018 proběhly volby prezidenta České republiky. Odvolit mohli pacienti, pokud jsou schopni se sami dostavit. Za ležícími pacienty přišli s volební urnou zástupci volební komise v doprovodu zdravotního personálu. Volit v nemocnici mohli pacienti, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, a dále všichni ostatní, kteří mají platný voličský průkaz.