„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Projekt Ježíškova vnoučata

Vysočinské nemocnice s.r.o. se zapojily do projektu Ježíškova vnoučata od Českého rozhlasu. Projekt propojuje osamocené lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních
pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar.

Přání starých lidí jsou velmi skromná, lze je pořídit za pár korun. Jindy jde o plnění snů,
na které třeba nejsou peníze, ale zato je čas a energie pro jejich uskutečnění.  Lidé, kterých se už léta na jejich přání nikdo nezeptal, a žádný dárek nedostali, byli našim dotazem zaskočení.

Během dnů, kdy jsem sbírala přání, jsem nespočetněkrát uronila slzy nad osudy našich pacientů a uvědomila si, jak jsou takovéto projekty důležité, protože i my jednou budeme staří, nemocní a možná i opuštění.

Přáníčka postupně rozdáváme, dokumentujeme pro Vás slzy dojetí a velkou radost z dárků.

Tímto bych chtěla poděkovat za celé Vysočinské nemocnice s.r.o. Vám všem dárcům, kteří jste dárek pro naše pacienty zaslali anebo ho přijeli předat osobně. Jste úžasní! Smekáme před Vámi!

Iveta Jarošová, manažerka kvality