„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

VOLBY 2017: Také pacienti ve Vysočinských nemocnicích mohli volit

VOLBY 2017: Také pacienti ve Vysočinských nemocnicích mohli volit

Někteří lidé hospitalizovaní ve Vysočinských nemocnicích v  termínu voleb do Poslanecké sněmovny České republiky uplatnili své volební právo.

Vysočinské nemocnice umožnily  svým pacientům vhodit hlasovací lístek s jejich kandidáty
do volební urny. Dlouhodobě hospitalizovaní pacienti, kteří měli  zájem volit v  nemocnici, byli  zapsáni ve zvláštním seznamu voličů. V  zákonném termínu bylo v  tomto seznamu zapsáno 30  pacientů z  Nemocnice Humpolec, Nemocnice Ledeč-Háj 10 pacientů a na Plicní léčebně tuto možnost využilo 15 pacientů.

Lidem, kteří plánovali  krátkodobou hospitalizaci v  nemocnici v  termínu voleb, nebo nevěděli, kde se budou v  tyto dny pohybovat, umožnil  volbu voličský průkaz. Ten si mohli za asistence naší sociální pracovnice v  předstihu opatřit. Po jeho předložení a potvrzení totožnosti mohli volit v  kterékoliv volební místnosti, tedy i v  naší nemocnici.

Pacienti hlasovali  do přenosné volební schránky, kterou přinesli členové okrskové volební komise hned první volební den, v  pátek 20. října přesně ve 14.00. 

Celkově byl o volby ve Vysočinských nemocnicích větší zájem než v roce 2013.