„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Seminář pracovníků na téma Proměny stáří a Geronto-oblek

Dne 25.dubna 2017 proběhl v Nemocnici Ledeč Háj odborný seminář od Asociace poskytovatelů sociálních služeb na téma „Proměny stáří a Geronto-oblek“.
V první části jsme společně s úžasnou lektorkou MgA. Bc. Lenkou Čurdovou otevřeli problematiku péče o seniory, prošli charakteristikami a projevy stárnutí a stáří, změnami v psychické oblasti a intelektových schopnostech.
V druhé interaktivní části jsme měli možnost vyzkoušet Geronto-oblek, který simuluje stařecký pohyb a všechna pohybová, sluchová i zraková omezení, což nebylo vůbec jednoduché a mnozí se opravdu dost zapotili. Součástí obleku byla různá závaží, ortézy, límce, speciální obuv a k dokreslení speciální sluchátka se zvukem simulující sluchové vady a speciální brýle simulující 6 druhů očních vad. Mohli jsme si na vlastním těle vyzkoušet, jak obtížná může být, pro nás tak přirozená, chůze do schodů nebo i uléhání a vstávání z postele.
Na závěr jsme vyzkoušeli speciální rukavice, které navozují stařecký třes nebo třes rukou způsobený Parkinsonovu nemocí. Mnozí z nás by se ani nenajedli a byli by odkázáni na pomoc druhých.