„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Zdravé plíce pro život ve Vysočinských nemocnicích

Vysočinské nemocnice - pneumologická ambulance v Humpolci ( Jihlavská 803, Plicní léčebna) si vás dovoluje pozvat dne 24.11.2016 od 8.00 do 14.30 hodin na Světový den CHOPN v ČR 2016. V ambulanci budou prováděny spirometrická vyšetření pro zájemce bez ohledu na spádovost, doporučení nebo zdravotní obtíže.