„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Lékařský náměstek a primář:  MUDr. Ervín Petrikovič

Vrchní sestra:                               Marcela Kafková

Nemocnice Humpolec - lůžka následné péče

Nemocnice Humpolec poskytuje lůžkovou následnou péči, která navazuje na péči akutních lůžek a slouží zejména k doléčení pacientů.

Budova nemocnice se nachází poblíž centra a je v dosahu dálnic D1. Má dvě oddělení s celkem 104 lůžky - z toho 61 lůžek následné péče, 13 lůžek sociálních a 30 lůžek ošetřovatelských. Všechny vstupy do nemocnice jsou bezbariérové. 

Spektrum poskytované péče:

- léčebná

- ošetřovatelská

- rehabilitační - nácvik chůze, léčebná tělesná výchova, masáže, nácvik chůze, soběstačnosti, atp.

- ergoterapeutická

- paliativní - nabízíme nevyléčitelně nemocným důstojné dožití na samostatném pokoji v doprovodu rodinného příslušníka.

Během hospitalizace se zajímáme i o sociální zázemí nemocných, abychom věděli, jak o pacienta bude postaráno po propuštění z nemocnice.

Každý den v nemocnici probíhá ergoterapie (pracovní činnost), 1x týdně dochází do zařízení logoped, 1x týdně klinický psycholog, 1x týdně probíhá muzikoterapie, 1x za 14 dnů reminiscence (terapie vzpomínkou)  a 1x měsíčně probíhá canisterapie.

Nadstandardní služby:

Nabízíme možnost využití nadstandardního pokoje, který vybaven LCD televizorem, ledničkou, snadno dostupným sociálním zařízením. K dispozici je ve všedních dnech možnost výběru ze 3 jídel k obědu, pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta.

http://www.vysocinskenemocnice.cz/cz/s1058/Pro-pacienty/c3918-Cenik

Příjem pacientů v nemocnici následné péče Humpolec:

http://www.vysocinskenemocnice.cz/cz/s1058/Pro-pacienty/c3917-Prijem-pacientu