Základem léčebného pobytu v našich zdravotnických zařízení je intenzivní rehabilitace. Proto se vedení Vysočinských nemocnic rozhodlo rozšířit rehabilitaci z pěti na šest dnů prozatím v Nemocnici Háj v Ledči nad Sázavou. Pacientům se tak dostává větší možnost rozpohybovat se, zejména u pacientů po operacích a úrazech, kde je každodenní pohyb a cvičení důležité. I v sobotu tak pacienti a uživatelé sociálních lůžek mohou využít nabídky léčebné tělesné výchovy, nácviku chůze, skupinového rekondičního cvičení i individuální procvičování kognitivních funkcí, masáže a nácvik soběstačnosti.