Vysočinské nemocnice s.r.o. úspěšně absolvovaly certifikační audit a splnily požadavky normy ISO 9001:2015.