I naší nemocnici navštívil Mikuláš s čerty a andělem.