Příloha MF Dnes ze dne 1.12.2018 k výročí 100.let Humpolce.