Cílem projektu Zelená firma® je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Projekt je zaměřen na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií, ale i zaměstnanecké veřejnosti.