Vysočinské nemocnice jsou jedinečné v rehabilitaci prstů, zápěstí a předloktí s chytrou rukavicí RAPAEL. Tato zpětnovazební terapie rozvíjí kognitivní funkce a neuroplasticitu mozku u rehabilitovaných pacientů.