METODY PLICNÍ REHABILITACE NA NAŠÍ PLICNÍ LÉČEBNĚ

Dělení dechové gymnastiky:
- základní, statické (klidové dýchání)
- speciální, dynamické (v doprovodu končetin a trupu), ovlivňuje hloubku, sílu a rychlost dechu

 
Lokalizované cílené dýchání do oslabené části plic patří sem dýchání břišní, které působí na změnu nitrobřišního tlaku a využívá se tam, kde chceme podpořit žilní krevní oběh.

Typy dýchání:
Hrudní
Břišní
smíšené

Je důležité provádět také prohloubení dýchání, kdy výdech je dvakrát delší než nádech!!!


Cíl dechových cvičení je dosáhnout zpomalení dechové frekvence a zvětšit dechové objemy -zlepšit funkci bránice uvolnit pomocné dýchací svaly zlepšit elasticity hrudníku a předcházet tak vzniku komplikací.
 


Drenážní techniky:
- Autogenní drenáž , vědomé ( samotným pacientem) řízené dýchání, která umožňuje rychlou mobilizaci a transport hlenu v dýchacích cestách směrem vzhůru s následným vykašláváním
- Aktivní cyklus dechových technik
- Polohová drenáž

Instrumentální techniky:
- Flutter-umožňuje pacientovi cvičení nezávislost, samostatnost- uvolňuje sekret v dýchacích cestách, usnadňuje transport hlenů, pomáhá vykašlávání
- Threshold IMT
- Threshold PET

Relaxační techniky:
- Pilates
- Jóga

Dechový trénink se zvyšováním celkové kondice na přístrojích:
- rotoped
- trenažér (chodník)
- NORDIC WALKING
- LTV : gumy, rehabilitační míče (velké i malé), ribstole


 
Možnost plicní rehabilitace při kyslíkové terapii.

PROSPĚŠNOST PLICNÍ REHABILITACE

  1. Zvýšení kvality života
  2. Zvýšení schopnosti provádět běžné denní činnosti
  3. Snížení úzkosti a deprese
  4. Zvýšení tolerance na tělesnou zátěž-zvýšení kondice růst svalové hmoty
  5. Snížení dušnosti a dalších symptomů