Léčebna dlouhodobě nemocných

lékařský náměstek:  MUDr. Leoš Abrt

primář: MUDr. Ervín Petrikovič

vrchní sestra:  Marcela Kafková


Léčebna dlouhodobě nemocných

 • má dvě oddělení s celkem 104 lůžky ve dvou až čtyřlůžkových pokojích
 • poskytuje léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči, jak pro klienty z Humpolecka, tak i z ostatních oblastí
 • budova nemocnice se nachází poblíž centra a zároveň je v dobrém dosahu dálnice D1
 • v průměru je ročně přijato více jak 500 pacientů, z nichž 80 % se vrátí do domácího prostředí nebo začne žít pokud možno plnohodnotný život v jiném sociálním zařízení (např. domově důchodců, DPS)
 • délka pobytu pacientů se pohybuje dle zdravotního stavu
 • nabízíme uložení depozit - finanční hotovosti a cenností hospitalizovaných pacientů
 • na běžných pokojích možnost zapůjčení TV za poplatek 20 Kč/den
 • Své příbuzné a známé u nás hospitalizované můžete navštívit denně, po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Rozsah služeb našeho zařízení

Rehabilitace v LDN obnáší hlavně nácvik chůze, léčebnou tělesnou výchovu, procvičování kognitivních funkcí, masáže, nácvik soběstačnosti, fyzikální terapii (ultrazvuk, DD proudy, inhalace, biolampa), k dispozici je velmi užitečná motodlaha určená k úspešné rehabilitaci stavu po zlomeninách dolních končetin,  dále cvičení na rotopedu a dalších rehabilitačních pomůckách, nácvik řeči u afatiků.

Zkušený ošetřovatelský tým zvládá péči o dekubity a chronické rány.

V neposlední řadě jsme schopni též nabídnout nevyléčitelně nemocným pacientům důstojné dožití za použití nejmodernějších poznatků paliativní medicíny.

Zajišťujeme i respitní péči jejímž smyslem je poskytovat komplexní ošetřovatelské služby klientům, o něž je pečováno osobou blízkou v domácím prostředí. Pečovatel tak získá čas k odpočinku, regeneraci sil, zařízení svých záležitostí atd. 

U pacientů, kteří nejsou vysloveně indikováni k péči na akutních lůžkových odděleních, jsme schopni zlepšit hydrataci a výživu pacienta pomocí infúzní terapie, podat analgetické infůze u chronických vertebrogenních obtíží, podat parenterálně základní antibiotickou léčbu, upravit psychiatrickou medikaci u desorientovaných pacientů s demencí či lehkým neklidem, upravit dekompenzaci či nově nastavit léčbu hypertenze, diabetu mellitu nebo antikoagulace. 

Rozhodne-li se pacient svěřit do úschovy svá depozita, finanční hotovosti i cennosti má tuto možnost již při příjmu do nemocnice. Praktické zabezpečení po celou dobu hospitalizace provádí sociální pracovnice a tato v podstatě nadstandardní, ale bezplatná služba, je pacienty hodnocena velice kladně. Jde totiž vesměs o starší občany, z nichž někteří mají veškerý svůj majetek s sebou. Pracovní náplní sociální pracovnice však není zdaleka pouze "starost" o finanční záležitosti našich pacientů, je jim nápomocna i při vyřizování dalších pobytů po ukončení hospitalizace v naší LDN či v dalších činnostech týkajících se sociální oblasti, jako je podávání žádostí o příspěvky na péči, pomoc při drobných platbách za nepřítomnosti v místě bydliště apod…

Příjem pacientů v nemocnici Humpolec

Pacienti do léčebny dlouhodobě nemocných jsou přijímáni především

 • z akutních lůžek různých nemocnic k doléčení, rehabilitaci či k ošetřovatelské péči
 • na doporučení praktického či odborného lékaře z domácího prostředí při zhoršení zdravotního stavu, který nevyžaduje hospitalizaci na akutním oddělení

Příjmy pacientů se domlouvají

Telefonicky724 702 673MUDr. Ervín Petrikovič - primář
8:00 - 14:00 hod
Mobilní linky
602 553 610
Marcela Kafková - vrchní sestra8:00 - 14:00 hod
724 278 997
Bc. Šárka Tomšicová - sociální pracovnice 
8:00 - 14:00 hod
E-mail
kafkova@vysocinskenemocnice.cz  
tomsicova@vysocinskenemocnice.cz

 

Telefonní čísla na:oddělení I.565 501 317
oddělení II.565 501 321

 

Při příjmu pacienta do nemocnice je třeba mít s sebou

 • doporučení od praktického (či odborného) lékaře nebo propouštěcí zprávu z nemocnice
 • občanský průkaz
 • kartičku zdrav. pojišťovny
 • léky
 • hygienické potřeby (tekuté mýdlo, pastu na zuby, kartáček na zuby, šampon na vlasy, hřeben, toaletní papír, muži potřeby na holení)
 • domácí obuv, ponožky, spodní prádlo
 • župan
 • pacienti na rehabilitaci pevnou obuv

Etický kodex pracovníků Vysočinských nemocnic s.r.o.