Plicní ambulance

Lékař: MUDr. Eva Stillerová

Plicní ambulance zajišťuje diagnostikování, následnou péči plicních onemocnění, jejich dispenzarizaci, prevenci TBC a kalmetizaci. Plicní ambulance a kalmetizace společně ročně provedou cca 3.400 výkonů.

Pracoviště je umístěno v přízemí budovy polikliniky, v nové moderní ordinaci, kde je k dispozici rovněž PC s programovým vybavením, které usnadní lékaři i zdravotní sestře administrativní práci spojenou s evidencí pacientů a pořizováním dat o provedených výkonech.

Činnost pracoviště se řídí stanovenými ambulantními hodinami. Evidovaní pacienti jsou zváni většinou dle diagnóz. Na kalmetizaci jsou zváni pacienti zdravotní sestrou dle vyhlášky č. 20/1966 Sb. o očkování TBC.

Ordinační hodiny plicní ambulance / telefon 569 435 393

 

Pondělí  13,00 - 19,00 hodin
Pátek    8,00 - 14,00 hodin

 

Objednávky vyšetření tuberkulinového testu (kalmetizace) na telefonu 724 522 517 ve stanovené dny v níže uvedené tabulce.

Úterý  7,00 - 12,00 hodin
Pátek  7,00 - 12,00 hodin