Plicní ambulance

Lékař: MUDr. Eva Dosedělová

Sestra: Ladislava Škrabánková

Telefon, FAX: 565 535 489 

pátek   9,00 - 12,00    12,30 - 13,30    MUDr. Dosedělová

Odběry biologického materiálu každý den od 6,30 hodin.

Struktura plicní ambulance

 

Plicní ambulance zabezpečuje diagnostiku a léčbu pacientů s plicní problematikou.Pracoviště se nachází v přízemí budovy Plicní léčebny, Jihlavská 803, 396 01 Humpolec.

 

Plicní ambulance prodělala v poslední době celkovou rekonstrukci ,  byla vybavena PC zařízením s programem , který  usnadňuje administrativní práci v ordinaci. Veškerá data o provedených výkonech , pořízená počítačově , jsou odesílána ošetřujícím lékařům a následně  pak archivována.

 

Funkční laboratoř plicní ambulance  byla přístrojově dovybavena, provádí se zde spirometrická vyšetření včetně bronchodilatačních testů a bronchoprovokačních - pozátěžových testů, analýza krevních plynů , EKG vyšetření a vyšetření FENO .

 

Rentgenová  vyšetření  jsou nyní nově digitálně zpracovávána . Snímek  pořízený na rentgenovém pracovišti na poliklinice  je rychlým digitálním přenosem doručen do plicní ambulance. Zavedení této moderní technologie  umožňuje přístup ke všem snímkům z centrální databáze s možností  automatického zobrazení starších snímků pacienta. Speciální diagnostický monitor s programovým nastavením pro úpravy snímků  umožňuje  získat kvalitní  rentgenový obraz .

 

Léčebná část plicní ambulance přímo navazuje na vlastní plicní ambulanci. Umožňuje  již vyšetřeným pacientům podání příslušné léčby. Má prostory na podávání infuzí a inhalací. Disponujeme i omezeným počtem přenosných inhalátorů, které  zapůjčujeme pacientům k domácí inhalační léčbě.

 

Činnost pracoviště se řídí výše uvedenými ordinačními hodinami . Pro zkrácení čekací doby byl zaveden objednací systém.


Pokyny pro dispenzarizované pacienty

Pacienti dispenzarizovaní na plicní ambulanci obdrží při posledním ambulantním vyšetření žádanku na provedení RTG hrudníku pro příští plánovanou kontrolu. Před plánovaným vyšetřením se dostaví nejprve k provedení RTG hrudníku na polikliniku, poté k vyšetření na plicní ambulanci, rentgen bude digitálně převeden na plicní ambulanci.

Ošetření akutních stavů

V případě akutních obtíží se mohou dispenzarizovaní pacienti dostavit k vyšetření přímo bez doporučení praktického lékaře, lépe je však předem zavolat. Vyšetření akutních stavů nedispenzarizovaných pacientů bude prováděno na doporučení praktického lékaře. Akutní vyšetření provádíme v rámci výše uvedené ordinační doby plicní ambulance.