„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Rehabilitace poliklinika Ledeč

Poliklinika Ledeč | Habrecká 450 | 584 01 | Ledeč nad Sázavou

Kontakty:

Eva Březinová   606 794 080   
Eva Březíková   702 036 495
Bc. Hana Beránková         606 794 080

Objednání je možné osobně v ordinačních hodinách nebo telefonicky na výše uvedených číslech.

Ordinační doba - Eva Březíková

Pondělí     6:30 - 12:00     13:00 - 16:00  
Úterý   6:30 - 12:00   13:00 - 15:00
Středa   6:30 - 12:00   13:00 - 15:00
Čtvrtek   6:30 - 12:00   13:00 - 15:00
Pátek   6:30 - 12:00   13:00 - 14:00

Ordinační doba – Bc. Hana Beránková

Pondělí      7:00 - 12:00    13:00 - 15:30
Úterý  10:00 - 12:00  13:00 - 18:30
Středa  10:00 - 12:00  13:00 - 18:30
Čtvrtek    7:00 - 12:00

 13:00 - 15:30  

Ordinační doba - Lenka Brabencová Dis.  

Úterý      7:00 - 10:00    
Středa 7:00 - 10:00

 

Ordinační doba - Pavla Vašíčková Dis.  

Pátek      6:30 - 15:00  

Jsme smluvní zařízení těchto zdravotních pojišťoven: ČPZP, VZP, VoZP, OZP a ZPMV.

Zbavíme vás zbytečných bolestí!

Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému člověka. Je mezioborově svázána s mnohými medicínskými obory jako chirurgie, ortopedie, interní lékařství, gerontologie, psychiatrie aj.

V naší ambulanci ošetřujeme příčiny obtíží bez léků a operačních zákroků. Přirozenou cestou nejčastěji léčíme bolest zad, hlav a kloubů. V péči o Vás se specializujeme na cílenou pomoc a odstranění bolesti v rámci celého pohybového systému.

 Námi používané metody, znalost zřetězení funkčních poruch a precizní léčebný přístup nám dovoluje léčit bolest cíleně a efektivně i v případě strukturálních poruch (výhřez ploténky, degenerace ploténky apod.) V diagnostice a léčbě vycházíme ze znalosti neurofyziologie, vývojové kineziologie a manuální medicíny. Důležitou součástí naší léčby je manuální terapie, která nabízí mobilizace periferních kloubů a páteře a měkké techniky, které se zaměřují na odstranění napětí svalů, fascií a podkoží.

Nabízíme také širokou škálu cvičení a pohybové terapie, při které využíváme velké cvičební míče, overbally, elastická lana, labilní plochy (pěnové podložky a dřevěné úseče), flexi-bar a samozřejmě cvičení na pevné podložce. Využíváme různé rehabilitační metody či koncepty jako např. SM - systém dle MUDr. Smíška, senzomotorickou stimulaci, spirální dynamiku páteře aj, se kterými máme velmi dobré zkušenosti.

Dále se zaměřujeme na terapii dětí od předčasně narozených až do dospělosti, kdy jsou využívány metody vycházející z reflexní lokomoce dle Vojty a Bobath konceptu.

Z přístrojové terapie Vám nabízíme magnetoterapii (aplikátory na záda, malé i velké klouby a pánev), ultrazvuk a elektroléčbu (elektroanalgézie, elektrostimulace).

Dále nabízíme možnost tejpování, baňkování či masáží za přímou úhradu.

Na Vaši návštěvu a spolupráci s Vámi se těší Eva Březíková, Bc. Hana Beránková, Lenka Brabencová Dis., Eva Březinová a Pavlína Vašíčková Dis.

Galerie