„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

lékařský náměstek, primář:  MUDr. Leoš Abrt, MBA

vrchní sestra:  Jana Smejkalová

Léčebna dlouhodobě nemocných

 • má dvě oddělení s celkem 80 lůžky ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, z nichž část disponuje vlastním sociálním zařízením
 • poskytuje léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči, jak pro klienty z našeho regionu, tak i z ostatních oblastí
 • je oblíbena především pacienty, kteří hledají klid v přírodě mimo ruch města a zároveň je v dobrém dosahu hlavního města po dálnici Praha - Brno
 • v průměru je ročně přijato více jak 400 pacientů, z nichž 80 % se vrátí do domácího prostředí nebo začne žít pokud možno plnohodnotný život v jiném sociálním zařízení (např. domově důchodců)
 • délka pobytu pacientů se pohybuje dle zdravotního stavu
 • nabízíme uložení depozit - finanční hotovosti a cenností hospitalizovaných
 • na běžných pokojích možnost zapůjčení TV za poplatek 20 Kč/den
 • možnost využití nadstandardního pokoje

Své příbuzné a známé u nás hospitalizované můžete navštívit denně, po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Rozsah služeb našeho zařízení

Rehabilitace v LDN obnáší hlavně nácvik chůze, léčebnou tělesnou výchovu, procvičování kognitivních funkcí, masáže, nácvik soběstačnosti, fyzikální terapii (ultrazvuk, DD proudy, inhalace, biolampa), k dispozici je velmi užitečná motodlaha určená k úspešné rehabilitaci stavu po zlomeninách dolních končetin,  dále cvičení na rotopedu a dalších rehabilitačních pomůckách, nácvik řeči u afatiků.

Zkušený ošetřovatelský tým zvládá péči o dekubity a chronické rány.

V neposlední řadě jsme schopni též nabídnout nevyléčitelně nemocným pacientům důstojné dožití za použití nejmodernějších poznatků paliativní medicíny.

Zajišťujeme i respitní péči jejímž smyslem je poskytovat komplexní ošetřovatelské služby klientům, o něž je pečováno osobou blízkou v domácím prostředí. Pečovatel tak získá čas k odpočinku, regeneraci sil, zařízení svých záležitostí atd. 

U pacientů, kteří nejsou vysloveně indikováni k péči na akutních lůžkových odděleních, jsme schopni zlepšit hydrataci a výživu pacienta pomocí infúzní terapie, podat analgetické infůze u chronických vertebrogenních obtíží, podat parenterálně základní antibiotickou léčbu, upravit psychiatrickou medikaci u desorientovaných pacientů s demencí či lehkým neklidem, upravit dekompenzaci či nově nastavit léčbu hypertenze, diabetu mellitu nebo antikoagulace. 

Rozhodne-li se pacient svěřit do úschovy svá depozita, finanční hotovosti i cennosti má tuto možnost již při příjmu do nemocnice. Praktické zabezpečení po celou dobu hospitalizace provádí sociální pracovnice a tato v podstatě nadstandardní, ale bezplatná služba, je pacienty hodnocena velice kladně. Jde totiž vesměs o starší občany, z nichž někteří mají veškerý svůj majetek s sebou. Pracovní náplní sociální pracovnice však není zdaleka pouze "starost" o finanční záležitosti našich pacientů, je jim nápomocna i při vyřizování dalších pobytů po ukončení hospitalizace v naší LDN či v dalších činnostech týkajících se sociální oblasti, jako je podávání žádostí o příspěvky na péči, pomoc při drobných platbách za nepřítomnosti v místě bydliště apod…

Příjem pacientů v Nemocnici následné péče Ledeč-Háj

Pacienti do léčebny dlouhodobě nemocných jsou přijímáni především

 • z akutních lůžek různých nemocnic k doléčení, rehabilitaci či k ošetřovatelské péči
 • na doporučení praktického či odborného lékaře z domácího prostředí při zhoršení zdravotního stavu, který nevyžaduje hospitalizaci na akutním oddělení

Příjmy pacientů se domlouvají

Telefonicky569 492 111
p. Urbanová Mirka
6:00 - 14:00 hod - pouze všední dny
Mobilní linky
602 405 309
vrchní sestra - Smejkalová Jana
8:00 -14:00 hod
725 570 585
p. Urbanová Mirka
8:00 - 14:00 hod
E-mail
smejkalova@vysocinskenemocnice.cz
urbanova.mirka@vysocinskenemocnice.cz

 

Při příjmu pacienta do nemocnice je třeba mít s sebou

 • doporučení od praktického (či odborného) lékaře nebo propouštěcí zprávu z nemocnice
 • občanský průkaz
 • kartičku zdrav. pojišťovny
 • léky
 • hygienické potřeby (tekuté mýdlo, pastu na zuby, kartáček na zuby, šampon na vlasy, hřeben, toaletní papír, muži potřeby na holení)
 • domácí obuv, ponožky, spodní prádlo
 • župan
 • pacienti na rehabilitaci pevnou obuv,

Etický kodex pracovníků Vysočinských nemocnic s.r.o.

Nadstandardní služby

možnost pobytu klienta na nadstandardním pokoji.

Zařízení nadstandardního pokoje obsahuje: LCD televizor, ledničku, rádio s CD přehrávačem. Dále je možnost zapůjčení DVD přehrávače a DVD filmů. Samozřejmostí je vybavení pokoje sociálním zařízením ( sprchový kout a WC ). K dispozici je ve všedních dnech možnost výběru ze 3 jídel k obědu, pokud to samozřejmě dovolí zdravotní stav klienta. Pokoj je dvoulůžkový

Cena za jedno lůžko je 400 Kč.

Chce-li mít klient klid a soukromí doporučujeme zaplacení celého pokoje za zvýhodněnou cenu 600 Kč.

Návrh na přijetí pacientů

Navrh_na_prijeti.pdf

Ergoterapie v Nemocnici Ledeč-Háj

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.. .

Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. ..

Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. ..

(Česká asociace ergoterapeutů, 2008)

Zde jsou výrobky našich pacientů v rámci této metody.

Galerie