„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

primář, lékařský náměstek:  MUDr. Leoš Abrt, MBA

vrchní sestra:  Jana Smejkalová

Nemocnice Ledeč Háj - lůžka následné péče

  • má dvě oddělení s celkem 80 lůžky ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, z nichž část disponuje vlastním sociálním zařízením
  • poskytuje léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči, jak pro klienty z regionu Vysočina, ale i z jiných lokalit
  • budova nemocnice se nachází v přírodě a je v dobrém dosahu dálnice D1
  • část pacientů se vrátí do svého domácího prostředí, část začne žít pokud možno plnohodnotný život v jiném sociálním zařízení (pobytová zařízení sociálních služeb, domovy s pečovatelskou službou atd.)
  • délka pobytu pacientů se pohybuje dle zdravotního stavu
  • nabízíme uložení depozit - finanční hotovosti a cenností hospitalizovaných
  • na běžných pokojích možnost zapůjčení TV za poplatek 20 Kč/den

Své příbuzné a známé u nás hospitalizované můžete navštívit denně, po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Rozsah služeb našeho zařízení

V rámci rehabilitace hospitalizovaných pacientů je prováděn zejména nácvik chůze, lůéčebná tělesná výchova, procvičování kognitivních funkcí, masáže, nácvik soběstačnosti, fyzikální terapie. Naši pacienti rehabilitují s různými pomůckami na procvičování jemné motoriky. K dispozici je velmi užitečná motodlaha určená k úspěšné rehabilitaci stavu po zlomeninách dolních končetin, dále cvičení na rotopedu a dalších rehabilitačních pomůckách, nácvik řeči u afatiků. Velkou pomoc při rehabilitaci zastane robotická ruka Rapael https://www.youtube.com/watch?v=sR5KNhLYPVQ , která slouží k obnově jemné motoriky v horních končetinách formou počítačových simulací.

Zkušený ošetřovatelský tým zvládá péči o dekubity a chronické rány. Tuto péči poskytujeme též v rámci chirurgické ambulance, která je v budově nemocnice Humpolec i pro nehospitalizované pacienty.

Zajišťujeme i respitní péči jejímž smyslem je poskytovat komplexní ošetřovatelské služby klientům, o něž je pečováno osobou blízkou v domácím prostředí. Pečovatel tak získá čas s odpočinku, regeneraci sil, zařízení svých záležitostí atd.

 U pacientů, kteří nejsou vysloveně indikováni k péči na akutních lůžkových odděleních, jsme schopni zlepšit hydrataci a výživu pacienta pomocí infůzní terapie, podat analgetické infůze u chronických vertebrogenních obtíží, podat parentálně základní antibiotickou léčbu, upravit psychiatrickou medikaci u desorientovaných pacientů s demencí či lehkým neklidem, upravit dekompenzaci či nově nastavit léčbu hypertenze, diabetu mellitu nebo antikoagulace.

Rozhodne-li se pacient svěřit do úschovy svá depozita, finanční hotovosti i cennosti má tuto možnost již při příjmu do nemocnice. Praktické zabezpečení po celou dobu hospitalizace provádí sociální pracovnice a tato nadstandardní, ale bezplatná služba, je pacienty hodnocena velice kladně. Jde totiž vesměs o starší občany, z nichž někteří mají veškerý svůj majetek s sebou. Pracovní náplň sociální pracovnice však není zdaleka pouze "starost" o finanční záležitosti našich pacientů, je jím nápomocna i při vyřizování dalších pobytů po ukončení hospitalizace v naší nemocnici či v dalších činnostech týkajících se sociální oblasti, jako je podávání žádostí o příspěvky na péči, pomoc při drobných platbách za nepřítomnosti v místě bydliště a další.

Příjem pacientů v Nemocnici následné péče Ledeč-Háj

Pacienti do léčebny dlouhodobě nemocných jsou přijímáni především

  • z akutních lůžek různých nemocnic k doléčení, rehabilitaci či k ošetřovatelské péči
  • na doporučení praktického či odborného lékaře z domácího prostředí při zhoršení zdravotního stavu, který nevyžaduje hospitalizaci na akutním oddělení

http://www.vysocinskenemocnice.cz/cz/s1058/Pro-pacienty/c3917-Prijem-pacientu

Nadstandardní služby

možnost pobytu klienta na nadstandardním pokoji.

Zařízení nadstandardního pokoje obsahuje: LCD televizor, ledničku, dostupný sprchový kout a WC. K dispozici je ve všedních dnech

 Cena za jedno lůžko je 400 Kč.

 Chce-li mít klient klid a soukromí doporučujeme zaplacení celého pokoje za zvýhodněnou cenu 600 Kč.

Ergoterapie v Nemocnici Ledeč-Háj

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.. .

Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. ..

Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. ..
(Česká asociace ergoterapeutů, 2008)

Galerie