„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

lékařský náměstek:  MUDr. Leoš Abrt

primář: MUDr. Ervín Petrikovič

vrchní sestra:  Marcela Kafková

Nemocnice Humpolec - lůžka následné péče

  • má dvě oddělení s celkem 104 lůžky ve dvou až pětilůžkových pokojích 
  • poskytuje léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pro klienty z regionu Vysočina, ale i z jiných lokalit
  • budova nemocnice se nachází poblíž centra a zároveň je v dobrém dosahu dálnice D1
  • část pacientů se vrátí do svého domácího prostředí, část začne žít pokud možno plnohodnotný život v jiném sociálním zařízení (pobytová zařízení sociálních služeb, domovy s pečovatelskou službou atd.)
  • délka pobytu pacientů se odvíjí od jejich zdravotního stavu
  • nabízíme uložení depozit - finanční hotovosti a cenností hospitalizovaných pacientů
  • na běžných pokojích možnost zapůjčení TV za poplatek 20 Kč/den

Své příbuzné a známé u nás hospitalizované můžete navštívit denně, po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Rozsah služeb našeho zařízení

V rámci rehabilitace hospitalizovaných pacientů je prováděn zejména nácvik chůze, léčebná tělesná výchova, procvičování kognitivních funkcí, masáže, nácvik soběstačnosti, fyzikální terapie (ultrazvuk). Naši pacienti rehabilitují s různými pomůckami na procvičování jemné motoriky. K dispozici je velmi užitečná motodlaha určená k úspěšné rehabilitaci stavu po zlomeninách dolních končetin, dále cvičení na rotopedu a dalších rehabilitačních pomůckách, nácvik řeči u afatiků. Pacientům je k dispozici motomed (snadný přechod od pasivního tréninku k aktivnímu) a úžasný závěsný systém Roomer (stropní zvedací a asistenční systém švédského výrobce Human Care, je systém kolejnic, zvedacích jednotek a speciálních pacientských závěsů, pomocí, kterého lze zvednout a v dosahu kolejnic kamkoli dopravit téměř jakkoli postiženou osobu. Použitím speciálního závěsu pro vertikalizaci a nácvik chůze se systém stává aktivním nástrojem rehabilitace, či pomůckou pro samostatné aktivity, které by hendikepovaný bez pomoci nezvládl.

Zkušený ošetřovatelský tým zvládá péči o dekubity a chronické rány. Tuto péči poskytujeme též v rámci chirurgické ambulance, která je přímo v budově nemocnice Humpolec i pro nehospitalizované pacienty.

Paliativní péče, paliativní pokoj

V neposlední řadě jsme schopni též nabídnout nevyléčitelně nemocným pacientům důstojné dožití za použití nejmodernějších poznatků paliativní medicíny vyškoleným personálem. Školení bylo poskytnuto velmi zkušenou atestovanou lékařkou v oboru Paliativní medicína. Pacient v terminálním stadiu může být hospitalizován na samostatném, velmi dobře vybaveném pokoji, kde s ním může být po 24 hodin i jeho rodinný příslušník, nebo známý.

Ceník paliativního pokoje naleznete zde http://www.vysocinskenemocnice.cz/cz/s1058/Pro-pacienty/c3918-Cenik

Dále zajišťujeme

Zajišťujeme i respitní péči jejímž smyslem je poskytovat komplexní ošetřovatelské služby klientům, o něž je pečováno osobou blízkou v domácím prostředí. Pečovatel tak získá čas k odpočinku, dovolené, regeneraci sil, zařízení svých záležitostí atd.

Nadstandardní služby

Možnost pobytu klienta na nadstandardním pokoji.

Zařízení nadstandardního pokoje obsahuje: LCD televizor, ledničku, dostupný sprchový kout a WC. K dispozici je ve všedních dnech možnost výběru ze 3 jídel k obědu, pokud to samozřejmě dovolí zdravotní stav klienta. Pokoj je dvoulůžkový.

Cena za jedno lůžko je 400 Kč.

Chce-li mít klient klid a soukromí doporučujeme zaplacení celého pokoje za zvýhodněnou cenu 600 Kč.

Příjem pacientů v nemocnici Humpolec

http://www.vysocinskenemocnice.cz/cz/s1058/Pro-pacienty/c3917-Prijem-pacientu

Ergoterapie - pracovní činnosti v Nemocnici Humpolec

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí.

Pojmem "zaměstnávání" jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci se zaměstnávání, které je pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. (Česká asociace ergoterapeutů, 2008).

Reminiscence

Reminescenční terapie je jednoduše řečeno „terapie vzpomínkou”. Patří mezi základní terapie u pacientů s demencí, využívá se však i u zdravých seniorů a u seniorů s kognitivní poruchou. Jejím cílem je zlepšit kvalitu života za pomoci vyvolání příjemných vzpomínek, které mají pro člověka důležitou hodnotu.

Reminescenční terapie zajišťuje spolu s psychologickou poradnou Mgr. Pavel Pinsner.

V nemocnici Humpolec se nachází plně vybavený reminescenční pokoj, který slouží právě pro tyto terapie. Pokoj je zařízen tak, jako byste se vrátili do dětství do pokoje svých prarodičů. Tento pokoj má velmi příjemnou atmosféru a pacienti se zde cítí jako u sebe doma.

Mimo těchto terapií lze využít tento pokoj pro posezení s rodinou, která navštíví pacienta.